Aktualności dla podróżnych

Zmiana sposobu wystawiania faktur za bilety jednorazowe od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Podróżni,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1105).  W związku z tym  zmianie ulegnie sposób wystawiania Faktur za bilety jednorazowe.

Wszystkie biletyjednorazowe wystawione w kasie biletowej na przejazdy bez względu na odległość uznaje się za Fakturę VAT.

Powyższe nie dotyczy biletów kartkowych do kasowników, biletów wystawionych w aplikacjach sprzedażowych oraz w serwisach internetowych, dla których wystawia się Fakturę VAT na życzenie podróżnego.

Faktura VAT za bilety:

  1. kartkowe do kasowników wystawiana jest w kasie biletowej,
  2. zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego wystawiana jest przez SkyCash/Jakdojade/BILKOM/KOLEO za pośrednictwem aplikacji,
  3. zakupione za pośrednictwem platformy internetowej wystawiania jest przez platformę internetową KOLEO lub BILKOM – na zasadach określonych w Regulaminie I-PKP SKM, dostępnym pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO