Reklamacja dot. wezwania do zapłaty/biletu na opłatę dodatkową

Dane pasażera
Szczegółowe dane zgłoszenia
dozowlone formaty jpg,png,gif maksymalnie 5MB

* pola obowiązkowe/załączniki wymagane
 

1 * skan/zdjęcie dokumentu (legitymacji),* skan/zdjęcie wezwania do zapłaty/biletu na opłatę dodatkową, * skan/zdjęcie dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej - w przypadku wezwania do zapłaty
* skan/zdjęcie biletu (jednorazowy, miesięczny), który nie został okazany do kontroli,* skan/zdjęcie wezwania do zapłaty/biletu na opłatę dodatkową, * skan/zdjęcie dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej - w przypadku wezwania do zapłaty

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO