Oferty

Bilety Miejskie

1. Uprawnieni

 • Bilet Miejski  w granicach dwóch miast może nabyć każda osoba,
 • osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć bilet ulgowy, na zasadach określonych w § 40 TP- PKP SKM.

2. Obszar i zakres ważności

1) Bilety Miejskie wydawane są jako:

 • bilety strefowe – z kasy fiskalnej, automatu biletowego, zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego, zakupione u kierownika pociągu/konduktora lub bilety zakupione za pośrednictwem platformy internetowej – ważne są od daty i godziny  wydania,
 • bilety odcinkowe miesięczne imienne – na okres jednego miesiąca, np. od 24 czerwca do 23 lipca.

2) Bilet Miejski jednorazowy wydawany jest na przejazd osób wyłącznie w jedną stronę w relacji wybranej przez podróżnego, określonej w pkt 3;

3) Bilet Miejski jednorazowy ważny jest w relacjach wybranych przez podróżnego tj.:

 • Gdańska i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk  Śródmieście, Sopot Kamienny Potok, Gdańsk Osowa, Gdańsk Kokoszki, lub
 • Gdyni i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdynia Cisowa, Sopot Wyścigi, Gdynia Karwiny;

4) Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest w granicach dwóch wybranych miast bez wskazania trasy przejazdu tj.:

 • Gdańska i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Śródmieście, Sopot Kamienny Potok, Gdańsk Osowa, Gdańsk Kokoszki,
 • Gdyni i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdynia Cisowa, Sopot Wyścigi, Gdynia Karwiny;

5) łączenie biletów według oferty „Bilet Miejski” z innymi biletami PKP SKM w celu uzyskania wyższej ceny nie jest dozwolone.

3. Warunki stosowania biletów strefowych

 • Bilety Miejskie strefowe opatrzone są nadrukiem „Bilet Miejski”;
 • nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania Biletu Miejskiego strefowego w pociągu, choćby później podróżny bilet ten okazał;
 • za Bilety Miejskie strefowe zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 • za Bilet Miejski strefowy dokonuje się zwrotów należności, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM.

4. Warunki stosowania biletów odcinkowych miesięcznych imiennych 

 • Bilety Miejskie odcinkowe miesięczne imienne  opatrzone są nadrukiem „Bilet Miejski”;
 • Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych jest nieważny;
 • jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług (Wykaz opłat dodatkowych);
 • w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub osoba nie posiada uprawnienia do ulgi, PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę traktuję jak podróżnego bez ważnego biletu;
 • za Bilety Miejskie odcinkowe miesięczne imienne zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 • posiadaczowi Biletu Miejskiego odcinkowego miesięcznego imiennego nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów.

5. Zmiana umowy przewozu

 • przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,
 • przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.

Szczegółowe informacje oraz więcej informacji:

 • w § 36 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”,
 • Tabele opłat nr 60 - 63 oraz 25 - 26 (ceny promocyjne niższe o 7,5% obowiązujące w platformach internetowych oraz aplikacjach mobilnych) w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) "Taryfa Pomorska",

 pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO