Oferty

Mobilny Senior - ulga dla osób, które ukończyły 70 lat

1. Uprawnieni

Bilet może nabyć każda osoba, która ukończyła 70. rok życia.

2. Zakres ważności

 1. Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na terenie województwa pomorskiego w pociągach uruchamianych przez PKP SKM.
 2. Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior wydaje się na okres jednego półrocza (np. od 15 kwietnia danego roku do 14 października tego samego roku, od 11 listopada danego roku do 10 maja roku następnego).
 3. Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior nie obowiązuje w pociągach komercyjnych uruchamianych przez operatorów kolejowych.

3. Warunki stosowania

 1. Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior można nabyć we wszystkich kanałach sprzedaży.
 2.  Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior jest biletem imiennym.
 3. Osoba odbywająca przejazd w pociągu na podstawie biletu sieciowego półrocznego Mobilny Senior zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i ukończenie 70 roku życia.

4. Opłaty

W ramach oferty Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior wydaje się bilety sieciowe w cenie 10,00 zł brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką).


5. Zmiana umowy przewozu

 1. Bilet sieciowy półroczny Mobilny Senior można zwrócić przed rozpoczęciem okresu ważności z uwzględnieniem 10% odstępnego. Po rozpoczęciu okresu ważności zwrot nie jest możliwy.
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się podróżnego z treścią niniejszych warunków taryfowych i ich akceptacją.
 3. Organizator przewozów zachowuje prawo do całkowitej likwidacji tej oferty przewozowej bez podania przyczyny. Bilety zakupione wcześniej można wykorzystać do końca okresu ich ważności.

Podstawa prawna oraz więcej informacji:

 • w § 37a Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”,
 • Tabele opłat nr 67a i 67b w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) "Taryfa Pomorska",

 pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy


 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO