Oferty

Przejazdy grupowe

1. Uprawnieni

Z oferty mogą skorzystać:

 • dzieci, młodzież, osoby dorosłe,
 • przewodnicy towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 1;

w grupach zorganizowanych przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, stowarzyszenia, placówki opiekuńcze itp., w grupach złożonych z co najmniej 10 osób, nie wliczając przewodników.

2. Zakres ważności

Ofertę stosuje się we wszystkich pociągach PKP SKM przewidzianych w rozkładzie jazdy.

3. Warunki stosowania

 • opłaty za przejazd grupy pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników przejazdu grupowego, nie mniej jednak niż za 10 osób, z zastrzeżeniem pkt 2;
 • przewodnicy/opiekunowie grupy korzystają z bezpłatnego przejazdu, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego przewodnika/opiekuna na każde 10 płacących za przejazd osób. Jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa, stosuje się wobec nich ulgę 40%;
 • uczestnicy grupy nie muszą posiadać podczas przejazdu dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi;
 • przejazd grupy do lub z poza obszaru województwa pomorskiego odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Taryfie przewozowej TPR;
 • organizator przejazdu jest zobowiązany zamówić przejazd grupowy osób na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM.

4. Opłaty

 • w ramach oferty grupowego przewozu osób wydaje się bilety jednorazowe z ulgą handlową 40%;
 • opłaty za bilety wskazane są w Cenniku usług.

5. Zmiana umowy przewozu

 • przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie może nastąpić na warunkach określonych w § 10 TP-PKP SKM,
 • przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.

 

Zgłoszenie przejazdu grupy należy wypełnić za pośrednictwem strony: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/zgloszenie-przejazdu-grupowego

Podstawa prawna oraz więcej informacji:

 • w § 33 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”,
 • w § 21 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM),
 • Tabela opłat nr 5 w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) „Taryfa Pomorska”,

pod adresem:

http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

Bilety jednorazowe sprzedawane według Taryfy Pomorskiej na trasy lub w strefach, na których istnieje możliwość przesiadki lub przerwy w podróży, stanowią wspólny bilet w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782. Wyjątkiem są bilety, gdzie przejazd odbywa się pomiędzy dwoma sąsiadującymi przystankami.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO