Oferty

Przejazdy osób, dla których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50% na 2023 r.

Ulga 50% - obowiązująca w 2023 r.

 

Kto może skorzystać z ulgi 50%

Pracownicy jednostek sfery budżetowej[1] którym pracodawca – na podstawie umowy zawartej z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi, wykupił ulgową usługę transportową z ulgą 50% (UUT-50) na rok 2023.

 

Jaki dokument uprawnia do ulgi 50%

Uprawnienia do korzystania z ulgi 50% poświadcza ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, wydana na rok 2023.

 

Gdzie możesz skorzystać z ulgi 50% 

Przewoźnik

Strona internetowa

Zakres ważności oferty

klasa

pociągi

rodzaje biletów z ulgą 50%[2]

Arriva RP sp. z o.o.

 

arriva.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

(z wyłączeniem: pociągów objętych taryfą specjalną oraz wg niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych)

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

 

mazowieckie.com.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • strefowe czasowe KM
 • okresowe imienne, uprawniające do wielokrotnych przejazdów:
  • strefowe KM (miesięczne, kwartalne),
  • odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne),
  • sieciowe KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

z wyłączeniem opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg ofert/taryf specjalnych

Koleje Śląskie sp. z o.o.

 

www.kolejeslaskie.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • okresowe odcinkowe (miesięczne, kwartalne)
 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

 

koleje-wielkopolskie.com.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 

"Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.

 

lka.lodzkie.pl

 

2

ŁKA, ŁKA Sprinter

 

 
 • jednorazowe
 • strefowe czasowe
 • odcinkowe imienne
 

„PKP Intercity” S.A.

 

intercity.pl

 

 1 i 2

 

TLK, IC, EIC, EIP

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • sieciowe imienne (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)
 • sieciowe bezimienne (półroczne i roczne)
 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

skm.pkp.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne)
 

POLREGIO S.A.

 

polregio.pl

2

REGIO, interREGIO, superREGIO

 

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • sieciowe imienne (miesięczne)

(z wyłączeniem Taryfy RAZEM oraz niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o

wkd.com.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe strefowe czasowe
 • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 

 

 


[2] Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z tej ulgi są w taryfach, regulaminach, ofertach/taryfach specjalnych, które obowiązują u danego przewoźnika


[1] Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w stosunku do żołnierzy zawodowych

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO