Oferty

Przejazdy osób, dla których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50% na 2024 r.

Kto może skorzystać z ulgi 50%?

Pracownicy jednostek sfery budżetowej[i], którym pracodawca – na podstawie umowy zawartej z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi wykupił ulgową usługę transportową z ulgą 50% (UUT-50) na rok 2024.

Z kim  można się kontaktować w sprawie wykupu ulgi 50%?

Z Zespołem Sprzedaży Produktów Specjalnych „PKP Intercity” S.A. – mail: wykup.uprawnien@intercity.pl

Jaki dokument uprawnia do ulgi 50%?

Uprawnienia do korzystania z ulgi 50% poświadcza ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, wydana na rok 2024.

Gdzie możesz skorzystać z ulgi 50%?

Przewoźnik

Strona internetowa

Zakres ważności oferty

klasa

pociągi

rodzaje biletów z ulgą 50%[i]

Arriva RP sp. z o.o.

 

arriva.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

(z wyłączeniem: pociągów objętych taryfą specjalną oraz wg niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych)

Koleje Dolnośląskie S.A.

kolejedolnoslaskie.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • tygodniowe odcinkowe imienne
 • miesięczne odcinkowe imienne
 • miesięczne sieciowe imienne

(z wyłączeniem pociągów „KD Premium”, w tym połączenia „Pociąg do Kultury” oraz pociągów specjalnych „KD Specjal”)

Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

kolejemalopolskie.com.pl

2

osobowe

 
 • odcinkowe miesięczne imienne
 

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

 

mazowieckie.com.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • strefowe czasowe KM
 • okresowe imienne, uprawniające do wielokrotnych przejazdów:
  • strefowe KM (miesięczne, kwartalne)
  • odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)
  • sieciowe KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

(z wyłączeniem opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg ofert/taryf specjalnych, podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty dla przejazdów pociągami KM)

Koleje Śląskie sp. z o.o.

 

kolejeslaskie.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • okresowe odcinkowe (miesięczne, kwartalne)
 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

 

koleje-wielkopolskie.com.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • sieciowe miesięczne imienne
 

"Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.

 

lka.lodzkie.pl

 

2

ŁKA, ŁKA Sprinter

 

 
 • jednorazowe
 • strefowe czasowe
 • strefowe okresowe imienne (miesięczne, kwartalne)
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 

„PKP Intercity” S.A.

 

intercity.pl

 

 1 i 2

 

TLK, IC, EIC, EIP

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • Karty Intercity imienne (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)
 • Karty Intercity na okaziciela (półroczne, roczne)
 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

skm.pkp.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne)
 

POLREGIO S.A.

 

polregio.pl

2

REGIO, interREGIO, superREGIO

 

 
 • jednorazowe
 • odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 • sieciowe imienne (miesięczne)

(z wyłączeniem Taryfy RAZEM oraz niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o

wkd.com.pl

2

osobowe

 
 • jednorazowe strefowe czasowe
 • okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)
 

 

[i] Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w stosunku do żołnierzy zawodowych.

[i] Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z tej ulgi zamieszczone są w przepisach, które obowiązują u danego przewoźnika.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO