Formularz zgłoszeniowy

Niniejsza strona ma na celu skontaktowanie osoby znalazcy/pracownika punktu rzeczy znalezionych z osobą, która zagubiła rzecz na terenie PKP SKM

Uwaga: Pola oznaczone * są wymagane

Dane osoby zgłaszającej

Opis przedmiotu*

Miejsce zgubienia przedmiotu*

Zobacz szczegóły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

- zwanym dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

  2. Adres inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - daneosobowe@skm.pkp.pl tel. 58 721 29 69;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia/zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.skm.pkp.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-d Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397);

  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom, które korzystają ze strony wyłącznie w celu wymiany wiadomości o znalezionych rzeczach oraz organom państwowym uprawnionym do kontroli;

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia/zamieszczenia ogłoszenia;

  8. Pani/Pana ogłoszenie zostanie po 30 dniach usunięte ze strony www.skm.pkp.pl;

  9. Kopia zapasowa ogłoszenia będzie kasowana po 2 latach od daty zamieszczenia wpisu na stronie www.skm.pkp.pl

Zapoznanie się z powyższą informacją, należy potwierdzić zaznaczając odpowiednią kratkę na stronie http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/zgubione-i-odnalezione. Należy również zaznaczyć że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. siedzibą w Gdyni 81-002, przy ul. Morskiej 350 A, w celu przyjęcia zgłoszenia/zamieszczenia ogłoszenia o rzeczy zgubionej/znalezionej oraz że zapoznali się Państwo z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania a także że jesteście świadomi, że Państwa zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych ze strony www.skm.pkp.pl i uniemożliwi realizowanie celu przetwarzania. Potwierdzacie również Państwo zgodę na upublicznienie, podanych przez siebie danych osobowych.

Zanim będą mieli Państwo możliwość zamieszczenia informacji otrzymacie na podany przez siebie adres e-mail wiadomość że wymaga on potwierdzenia w celu opublikowania przekazanych danych na stronie SKM. Po potwierdzeniu e-mail ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie. Zamieszczone przez siebie ogłoszenie można samodzielnie usunąć, korzystając z linku, przesłanego w mailu, potwierdzającym zamieszczenie ogłoszenia na stronie.

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.