Zakończone

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

W czerwcu 2006 r. w "CS Szkolenie i Doradztwo" Spółka z o.o. zostali przeszkoleni pierwsi pracownicy "PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście" z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta PKP - w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3a "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki".

Program szkolenia zabezpiecza wzrost konkurencyjności naszej Firmy i poprawę jej wizerunku na rynku przewozów pasażerskich poprzez podwyższenie kwalifikacji pracowników bezpośrednio obsługujących podróżnych, to jest : kasjerów, informatorów, konduktorów, kierowników pociągów.

Uczestnicy szkoleń zapoznali nie tylko z najnowszymi technikami interpersonalnej komunikacji z klientem, ale przede wszystkim dowiedzieli się jak udzielić pomocy podróżnemu w trudnych sytuacjach, w tym nawet zagrażających jego życiu. Projekt zakładał bowiem warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było również "wyrobienie" wśród pracowników "liniowych" PKP odruchu niesienia pierwszej pomocy podróżnemu, na czym ona polega, oraz zapoznanie ich z przepisami o odpowiedzialności karnej, jakiej podlegają w przypadku zaniechania udzielenia takiej pomocy.

Każdy uczestnik szkolenia został wyposażony również w specjalny "manual" w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim zawierającym podstawowe tematy dotyczące kontaktu z podróżnymi nie posługującymi się językiem polskim. Program szkolenia przewidywał 12 godzin warsztatów językowych.

Projekt był realizowany od 05 czerwca 2006 do 31 marca 2008 i uczestniczyło w nim 143 naszych pracowników.

null

null

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO