Zakończone

PREVENT - PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport

Logo Prevent
START PROJEKTU: 01.05.2019
CZAS TRWANIA: 15 MIESIĘCY
DOFINANSOWANIE UNIJNE: 1 894 305,00 EUR
KOORDYNACJA: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA

Program dofinansowany z dotacji UE

Czego dotyczy PREVENT?:

PREVENT koncentruje się na możliwościach uprzedzania ataków w transporcie publicznym poprzez:
umożliwianie wcześniejszego wykrywania działalności terrorystycznej oraz potencjalnie
niebezpiecznych obiektów;
śledzenie wykrytych osób lub potencjalnie niebezpiecznych sytuacji;
koordynowanie reakcji sił bezpieczeństwa.

Cele PREVENT:

- analiza istniejących procesów i praktyk w obszarze transportu publicznego (istniejące
technologie, regulacje prawne itp.)
- analiza i ocena zagrożeń i słabych stron obecnych rozwiązań;
- budowa scenariuszy podkreślających luki między stanem istniejącym a docelowym;
- analiza technologii pozwalających na usunięcie luk w istniejących procesach i rozwiązaniach
- analiza technologii pod kątem aspektów prawnych, ekonomicznych, ochrony danych osobowych;
- określenie wspólnych potrzeb i priorytetów, w celu przygotowania jednego wspólnego
zamówienia przedkomercyjnego

Opis programu PREVENT

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO