Zakończone

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Projekt pn.: „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” dotyczył modernizacji infrastruktury kolejowej linii nr 250 zarządzanej przez Spółkę PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. oraz modernizacji parku taborowego będącego majątkiem Spółki.

W ramach Projektu zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1 Przebudowa  Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym, Systemu Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów i sterowania oświetleniem peronowym, budowa linii światłowodowej

Przebudowa Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym, Systemu Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów i sterowania oświetleniem peronowym zarządzanego z DCS (Dyspozytorskie Centrum Sterowania), budowa linii światłowodowej (linii telekomunikacyjnej SKM) na linii kolejowej nr 250,– poprzez rozbudowę infrastruktury kolejowej SKM (długość całej linii 250 wynosi 31,164 km, w ramach projektu zmodernizowano linię na długości 30,282 km).

Zadanie 2 Przebudowa i modernizacja peronów na stacjach i przystankach osobowych SKM

Przy modernizacji uwzględniony został system monitorowania bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej oraz przystosowania infrastruktury peronowej dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz niedowidzących. Zakres zadania:

  • modernizacja przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana,
  • modernizacja peronu SKM na stacji Sopot wraz z przebudową układu torowego,
  • modernizacja przystanku osobowego Sopot Wyścigi,
  • modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Żabianka AWFiS,
  • modernizacja peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz,
  • modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Politechnika.

Zadanie 3 Przedłużenie linii kolejowej nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście

Budowa dwóch torów na całym odcinku pomiędzy peronem nr 3 na stacji Gdańsk Główny, a peronem dwukrawędziowym na nowym przystanku Gdańsk Śródmieście.

Zadanie 4 Modernizacja Taboru

Modernizacja taboru obejmująca 22 eksploatowane jednostki EZT, w tym:

  • 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57,
  • 1 elektryczny zespół trakcyjny EN 71.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 315 934 561,57 PLN, w tym:

wartość dofinansowania: 202 560 595,16 PLN

Fundusz Kolejowy: 21 754 244,09 PLN

 

Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

null

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO