Zakończone

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) służy realizacji Postaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (PWW)

Określa on kierunki, priorytety, działania a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu.

SPO Transport został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 29 czerwca 2004 roku.

Realizacja projektów w ramach SPOT współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Współfinansowanie obejmuje maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych, pozostała część kosztów jest pokrywana ze środków krajowych.

Szczegółowe informacje na temat systemu wdrażania, budżetu, działań, a także kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań zawiera Uzupełnienie SPO Transport.

W ramach SPO Transport mogą być realizowane Projekty w 3 priorytetach:

  1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu
  2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
  3. Pomoc techniczna

Informacje o projekcie

Instytucja Zarządzająca

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 22 693-43-03
faks +48 22 693-40-85

 

www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca

 

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 22 630-13-80
faks +48 22 630-13-19

 

www.mi.gov.pl
www.spot.gov.pl

Beneficjent Końcowy

 

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. z o.o.
ul. Morska 350 a
81-002 Gdynia
Tel. +48 58 721-27-50
Faks +48 58 721-29-91

 

www.skm.pkp.pl

Już wkrótce podróż pociągiem SKM na odcinku Słupsk . Trójmiasto . Tczew, może być znacznie bardziej komfortowa i bezpieczna. Wszystko zawdzięczamy projektowi modernizacji czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57.


Komfort podróży

Zlikwidowaliśmy nieprzezroczyste ścianki działowe zastępując je szklanymi taflami dającymi poczucie przejrzystości i otwarcia. Zwiększyliśmy przestronność przedziałów, co pozwala wygodniej przemieszczać się podróżnym. Już od kilku lat SKM w okresie od maja do września przewozi bezpłatnie rowery, dlatego każdy zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny posiada przedział wyposażony w stojaki pozwalające na bezpieczne umieszczenie w nich rowerów. Zadbaliśmy również o komfort podróży osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, które do pociągu mogą wjechać po specjalnej rampie. Elektryczny zespół trakcyjny jest także wyposażony w toaletę próżniową przystosowaną również dla osób niepełnosprawnych.


Bezpieczeństwo podróży

Zmodernizowane pociągi wyposażyliśmy w monitoring pozwalający drużynie pociągowej obserwować co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz pociągu, aby w razie pojawienia się ewentualnego zagrożenia szybko zareagować i zażegnać niebezpieczeństwo.


Informacja audio-wizualna

Na czole i burtach elektrycznych zespołów trakcyjnych umieściliśmy wyświetlacze z informacją o relacji pociągu. Podobne wyświetlacze zamontowaliśmy w każdym wagonie i można z nich dowiedzieć się do jakiego przystanku aktualnie zbliża się pociąg, o czym przez system audio informuje również lektor.


Zmiany techniczne i ekologia

Obniżyliśmy poziom hałasu emitowanego przez głośno pracujące urządzenie takie jak przetwornice i sprężarki. Zostały one zastąpione przez nowoczesne urządzenia, których praca jest dla podróżnych praktycznie niesłyszalna. Nowością jest także rozruch impulsowy, który pozwala na znaczną oszczędność energii elektrycznej zużywanej przez pociąg podczas jazdy, co ma duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych oprócz podniesienia komfortu podróży ma również na celu ułatwienie gałęziowego zrównoważenia transportu w województwie Pomorskim poprzez znalezienie alternatywy dla zbyt intensywnego rozwoju transportu drogowego. SKM jako przewoźnik kolejowy łączący wszystkie największe miasta aglomeracji trójmiejskiej jest jedyną alternatywną dla transportu drogowego publicznego i prywatnego. Ciągły wzrost przewozów transportem drogowym doprowadza do sytuacji, w której przejazd autobusem lub samochodem jest dużo bardziej czasochłonny niż przejazd pociągiem SKM, na tym samym odcinku.

Mamy nadzieję, że usługi oferowane wysokosprawnym taborem kolejowym przyczynią się do zwiększenia spójności transportowej Trójmiasta oraz usprawnienia połączeń kolejowych między aglomeracją trójmiejską a miastami sąsiadującymi z nią, prowadząc tym samym do wzrostu konkurencyjności naszego regionu.

Informacja o wartości Projektu i wielkościach dofinansowania:

Wartość projektu: 18 632 000 zł,
Udział Unii Europejskiej: 5 046 650 zł,
Udział budżetu państwa: 5 046 650 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

Realizacja projektu

Modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych.

26 październik 2006 roku w Portalu Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2006/10/26-887558 ukazało się ogłoszenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU .ZP/N/56/06 na "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego" postępowania na "Modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych"

24 listopad 2006 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania na "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego" została podpisana umowa z p. Karoliną Sokalska zam. w 85-133 Bydgoszcz, ul. Konopna 34/65

02 grudnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 2006/S 230-246859 ukazało się ogłoszenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych". Projekt spot/1.1.2/102/04 modernizacja taboru szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

03 stycznia 2007roku została podpisana pomiędzy Ministerstwem Transportu i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu spot/1.1.2/102/04 modernizacja taboru szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.

15 marca 2007 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania na "Modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych" została zawarta umowa z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" Spółka Akcyjna Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 05-300 Mińsk Mazowiecki

20 marca 2007 roku do ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A., przekazano do modernizacji elektryczne zespoły trakcyjne EN 57 1089 i EN 57 1094.

20 kwietnia 2007 roku do ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A., przekazano do modernizacji elektryczne zespoły trakcyjne EN 57 768 i EN 57 1116.

29 maja 2007 roku został dokonany odbiór częściowy elektrycznego zespołu trakcyjnego EN 57 1094.

11 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 1094

12 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 1089

20 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 1116

27 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 769

26 października 2007 w siedzibie SKM miała miejsce uroczystość oddania do ruchu nowych pociągów. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Transportu, JST, PKP S.A., Kościoła.

26 października 2007 pierwszy przejazd zmodernizowanych ezt na trasie Gdańsk Główny . Gdynia Cisowa połączony z promocją Projektu. W pierwszym dniu jazdy pociągów pasażerowie otrzymali liczne gadżety, ulotki i plakaty informujące o projekcie.

20-26 października 2007 i 7-10 listopada 2007 przeprowadzono badania marketingowe wśród pasażerów SKM. Badano poziom satysfakcji i zadowolenia.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO