Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzani

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

SKMMU.086.23.21

Termin składania ofert:  25.08.2021 godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert: 01.09.2021 godz. 10:00

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu: 785a7828-a326-46ba-8097-595945225c5e

Odpowiedzi na pytanie_03.08.2021 r.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 19.514.652,33 zł netto.-informacja umieszczona na stronie internetowej 01.09.2021 r. o godz. 10:15

07.09.2021 r. godz.: 14.51-Zamawiający prostuje błędnie podaną kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia umieszczoną na stronie internetowej 01.09.2021 r. o godz. 10:15.

Jest błędnie podana: Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 19.514.652,33 zł netto

Powinno być:  Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:  14.894.000,00 zł brutto.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO