Aktualne

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 zł netto, współfinansowanych z środków pomocowych, pochodzących z Funduszy UE.

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa niż 130 000 zł netto, współfinansowanych z środków pomocowych,
pochodzących z Funduszy UE dla postępowań ogłoszonych od dnia 20 lutego 2023 roku.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO