Aktualne

Pragniemy poinformować, iż z dniem 20.02.2023r. w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście została uruchomiona nowa Platforma Zakupowa do  prowadzenia postępowań zakupowych. Na Platformie tej  zamieszczane są nowe postępowania.

Adres do nowej Platformy Zakupowej to: https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/

Wykonanie naprawy podzespołów, obejmujące dwa zadania. Numer referencyjny: SKMMU.086.40.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest naprawa podzespołów, obejmująca dwa zadania:

Zadanie 1 P4 wózków jezdnych tocznych – 34 kpl.

Zadanie 2 P4 wózków jednych napędnych z silnikami trakcyjnych LK-450/LK-470 22 kpl.

Numer referencyjny: SKMMU.086.40.22

Termin składania ofert: 29.08.2022 r. godz. 10:00

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto  3 690 000,00 zł  kwota umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego 29.08.2022r. o godz. 10:55

Zadanie 1:  1 722 000,00 zł brutto (w tym: umowa podstawowa 799 500,00 zł oraz prace dodatkowe 922 500,00 zł)

Zadanie 2: 1 968 000,00 zł brutto (w tym: umowa podstawowa 1 045 500,00 zł oraz prace dodatkowe 922 500,00 zł)

Link  postępowania w miniPortalu: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e71cf8cf-96c7-4e62-b198-6ba3a53be2f9

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu: e71cf8cf-96c7-4e62-b198-6ba3a53be2f9

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO