Aktualne - Strona 2 z 3

Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont pomieszczeń magazynu w budynku A-1 na terenie Gdynia Cisowa Postojowa

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest normatywne uzupełnienie pryzmy tłucznia we wskazanych odcinkach toru nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.15.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na normatywne uzupełnienie pryzmy tłucznia we wskazanych odcinkach…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie przeglądu P4 wózka WM-15H dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o..-nr sprawy SKMMU>086.10.21

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza wodociągowego na doprowadzenie wody od ul. Marynarzy do peronu w Sopocie.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na remont drogi wewnętrznej na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania remontu drogi wewnętrznej na terenie stacji…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana lin nośnych C95 - zadanie nr 1, wymiana lin wzmacniających C120 na C185 – zadanie nr 2, wymiana przewodów jezdnych 2C jdp 100 mm² – zadanie nr 3 oraz wymiana kompletnych podwieszeń sieci trakcyjnej – zadanie nr 4 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.7.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę lin nośnych C95 - zadanie nr 1, wymianę lin…

Czytaj więcej
Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu akumulatorowni w budynku C4 na terenie Gdyni Cisowej Postojowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.3.21.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń…

Czytaj więcej
Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie kasy biletowej wraz z zapleczem socjalnym zlokalizowanej w Gdyni Wzgórze Św. Maksymiliana

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „Projektuj i Buduj” zamówienia polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi zgodami oraz decyzjami i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji kładki oraz schodów w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron PKP SKM Rumia Janowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o.- znak: SKMMU.086.6.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „Projektuj i Buduj” zamówienia polegającego…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na: Wycinkę drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej nr 250- znak: SKMMU.086.1.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

 

ogłasza przetarg nieograniczony – na wycinkę drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Wypełnienie dylatacji konstrukcji nośnej muru oporowego zlokalizowanego na linii 250 w miejscowości Sopot Wyścigi

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie wypełnienia dylatacji konstrukcji nośnej muru…

Czytaj więcej
Przetargi

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.

Czytaj więcej
Aktualne

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest wymiana kompletu kół monoblokowych (tocznych i napędnych) spalinowych zespołów trakcyjnych typu 218Mc (2 pojazdy) wraz z przetoczeniem wszystkich tarcz hamulcowych, znak sprawy: SKMMU.086.4.21.

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn: „Zadanie 1 – Naprawa P4 układu hamulcowego produkcji ŚBŁ-IPS TABOR (4 komplety) oraz Naprawa P4 zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza typ 102ZW (4 sztuki); Zadanie 2 – Naprawa P4 przetwornic statycznych PSM-26NS lub PSM-26-EN57 (8 sztuk); Zadanie 3 – Naprawa P4 falowników trakcyjnych FT500-3000/UF-M (8 sztuk); Zadanie 4 – Naprawa P4 wyłącznika próżniowego prądu stałego DCU-800M (4 sztuki)” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.43.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Zadanie 1 – Naprawa P4 układu hamulcowego…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa stanowiska do badania charakterystyk zderzaków kolejowych wraz z laptopem z systemem informatycznym umożliwiającym rejestrację, wizualizację i archiwizację danych pomiarowych (zadanie 1) oraz profilometru laserowego do pomiaru profilu zewnętrznego kół, zestawów kołowych wraz z laptopem z oprogramowaniem umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i analizę wyników pomiaru profili zestawów kołowych (zadanie 2) znak: SKMMU.086.48.20

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na Dostawę stanowiska do badania charakterystyk zderzaków…

Czytaj więcej
Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 na pojazdach EN57-973, EN57-1827, EN71-042 - znak sprawy: SKMMU.086.45.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 na pojazdach EN57-973,…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno-ruchowej producenta podzespołów do elektrycznych zespołów trakcyjnych - znak sprawy: SKMMU.086.42.20

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 wg dokumentacji…

Czytaj więcej
Aktualne

Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z funduszy europejskich

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO