Archiwum

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/48/09

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/48/09 – świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z ich treścią.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO