Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego – 9.525 szt. żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-B-380, znak sprawy: SKMMU.086.57.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „sukcesywna dostawa do siedziby odbiorcy żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-B-380 – 9.525 szt. z dylatacjami wykonanymi zgodnie z normą ZN-07 PKP/Cargo 8, wykonane z żeliwa wysokogatunkowego P10, spełniające wymagania normy ZN-07/PKP Cargo 4, o wadze 1 sztuki (+/- 2%) 12,2 kg”

 

Numer referencyjny: SKMMU.086.57.22

 

Termin składania ofert: 21.11.2022 r. godz. 11:00

 

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 623f43be-14c6-4205-a8ad-b09300debc32

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.476.000,00 zł brutto. Kwota umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego 21.11.2022 r. o godz.11.05.

 

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO