Archiwum

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej, awaryjnej i przeglądów okresowych -SKMMU.086.8.22

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej, awaryjnej i przeglądów okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście- Rumia (92,437 tkm) oraz bocznicy kolejowej PRT Wejherowo w Wejherowie dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.-SKMMU.086.08.22

 

Termin składania ofert 11.04.2022 r. godz: 10:00.

Link do niniejszego postępowania w miniPortalu-

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9202d82-6db9-45c9-9a7a-e7a6c010ad1e

 

Kwota jaką Zamawiajaćy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 12.300.000 zł brutto- kwota umieszczona na stronie internetowej 11.04.2022 r. godz. 10:23

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO