Archiwum

Wykonanie naprawy podzespołów, obejmujące trzy zadania. Numer referencyjny: SKMMU.086.39.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest naprawa podzespołów, obejmująca trzy zadania:

Zdanie 1 - Obręczowanie zestawów kołowych tocznych z P4 – 60 sztuk oraz obręczowanie zestawów kołowych napędnych z P4 – 56 sztuk

Zadanie 2 - Naprawa P4 wózków jednych tocznych i napędnych bez silników trakcyjnych LK-450/LK-470 z obręczowaniem zestawów kołowych, pasowaniem panewek oraz wymianą stosów metalowo-gumowych  - silnik dostarczy Zamawiający – 1 kpl = 4T + 2N

Zadanie 3 - Naprawa P4 wózków jednych napędnych z silnikami asynchronicznymi LK-450x6-1 zestawów kołowych z wymianą stosów metalowo-gumowych – 4 kpl

Numer referencyjny: SKMMU.086.39.22

Termin składania ofert: 18.08.2022 r. godz. 10:00

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto  2 509 200,00 zł  kwota umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego 18.08.2022r. o godz. 10:35

Zadanie 1:  1 476 000,00 zł brutto (w tym: umowa podstawowa 1 045 500,00 zł oraz prace dodatkowe 430 500,00 zł)

Zadanie 2: 381 300,00 zł brutto (w tym: umowa podstawowa 300 120,00 zł oraz prace dodatkowe 81 180,00 zł)

Zadanie 3: 651 900,00 zł brutto (w tym: umowa podstawowa 356 700,00 zł oraz prace dodatkowe 295 200,00 zł)

Link  postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05d2af41-85fd-4218-870c-de270ffa4ea5

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu: 05d2af41-85fd-4218-870c-de270ffa4ea5

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO