Archiwum

Zapytanie ofertowe na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (witryny chłodnicze) znajdujące się w przejściu pod torami Gdańsk Żabianka- AWFiS

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (witryny chłodnicze) znajdujące się w przejściu pod torami Gdańsk Żabianka- AWFiS

 

Termin składania ofert do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15.00.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO