Archiwum - Strona 38 z 41

Archiwum

Przetarg nieograniczony na wybór doradcy celem pozyskania finansowania dłużnego

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kontrola biletów w pociągach Zamawiajacego

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/36/10 - na modernizację 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych

Czytaj więcej
Archiwum

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Morska 350 A 81-002 Gdynia zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/49/10 - na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/52/10 na dostawę bonów towarowych

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/43/10 na usługi ochrony

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/52/10 - na dostawę bonów towarowych

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/43/10 - na usługi ochrony

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/43/10 - na usługi ochrony

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/41/10 – przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Główny

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/13/10 na budowę linii światłowodowej

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMS-ZP/N/41/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: postępowania SKMMS - ZP/N/16/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pyta\305\204 do SIWZ w post\304\231powaniu SKMMS - ZP/N/41/10 \342\200\223 \342\200\236

Czytaj więcej
Archiwum

Konurs - znak: SKMMS-ZP/K/10 - na wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/38/10 - na naprawę silników trakcyjnych i wymianę łożysk

Czytaj więcej
Archiwum

W zwi\304\205zku z wp\305\202yni\304\231ciem pyta\305\204 od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunk\303\263w zam\303\263wienia (SIWZ) w post\304\231powaniu o udzielenie zam\303\263wienia na kontrol\304\231 bilet\303\263w w poci\304\205gach Zamawiaj\304\205cego dla PKP SKM w Tr\303\263jmie\305\233cie Sp. z o.o., Zamawiaj\304\205cy przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pyta\305\204 wraz z tre\305\233ci\304\205 tych pyta\305\204

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO