Archiwum - Strona 44 z 46

Archiwum

Dotyczy: postępowania SKMMS - ZP/N/16/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pyta\305\204 do SIWZ w post\304\231powaniu SKMMS - ZP/N/41/10 \342\200\223 \342\200\236

Czytaj więcej
Archiwum

Konurs - znak: SKMMS-ZP/K/10 - na wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/38/10 - na naprawę silników trakcyjnych i wymianę łożysk

Czytaj więcej
Archiwum

W zwi\304\205zku z wp\305\202yni\304\231ciem pyta\305\204 od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunk\303\263w zam\303\263wienia (SIWZ) w post\304\231powaniu o udzielenie zam\303\263wienia na kontrol\304\231 bilet\303\263w w poci\304\205gach Zamawiaj\304\205cego dla PKP SKM w Tr\303\263jmie\305\233cie Sp. z o.o., Zamawiaj\304\205cy przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pyta\305\204 wraz z tre\305\233ci\304\205 tych pyta\305\204

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/41/10 - na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Główny

Czytaj więcej
Archiwum

W zwi\304\205zku z wp\305\202yni\304\231ciem pyta\305\204 od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunk\303\263w zam\303\263wienia (SIWZ) w post\304\231powaniu o udzielenie zam\303\263wienia na wylanie stopem \305\202o\305\274yskowym 112 kpl panewek silnika str. K i str. PK dla PKP SKM w Tr\303\263jmie\305\233cie Sp. z o.o., Zamawiaj\304\205cy przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pyta\305\204 wraz z tre\305\233ci\304\205 tych pyta\305\204

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wylanie stopem łożyskowym 112 kpl. panewek zawieszenia silnika str. "K" i str. "PK"

Czytaj więcej
Archiwum

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. udostępnia modyfikację ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kontrolę biletów w pociągach Zamawiajacego

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kontrola biletów w pociągach Zamawiajacego

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa lamp oświetleniowych do tuneli przy peronie SKM W Sopocie

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/25/10 – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii klejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia na odcinku Gdańsk Główny Sopot”

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/24/10

Czytaj więcej
Archiwum

Pprzetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na odcinku Gdańsk Główny - Sopot"

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytania w postępowaniu SKMMS - ZP/N/16/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/13/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/13/10

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/24/10 - na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR - oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Wrzeszcz

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest budowa linii telekomunikacyjnej SKM relacji: Gdańsk Gł. (km 0,00) – Rumia Janowo (km 30,282)

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO