Tabele opłat

bilet jednorazowy Tam

Odległość:
 • 1 - 6
 • 7 - 12
 • 13 - 18
 • 19 - 24
 • 25 - 30
 • 31 - 40
 • 41 - 50
 • 51 - 60
 • 61 - 70
 • 71 - 80
 • 81 - 90
 • 91 - 100
 • 101 - 120
 • 121 - 140
 • 141 - 160
 • 161 - 180
 • 181 - 200
 • 201 - 220
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 3,20 zł
Ulga 25% 2,40 zł
Ulga 33% 2,14 zł
Ulga 37% 2,02 zł
Ulga 49% 1,63 zł
Ulga 50% 1,60 zł
Ulga 51% 1,57 zł
Ulga 78% 0,70 zł
Ulga 93% 0,22 zł
Ulga 95% 0,16 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 4,20 zł
Ulga 25% 3,15 zł
Ulga 33% 2,81 zł
Ulga 37% 2,65 zł
Ulga 49% 2,14 zł
Ulga 50% 2,10 zł
Ulga 51% 2,06 zł
Ulga 78% 0,92 zł
Ulga 93% 0,29 zł
Ulga 95% 0,21 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 5,50 zł
Ulga 25% 4,12 zł
Ulga 33% 3,68 zł
Ulga 37% 3,46 zł
Ulga 49% 2,80 zł
Ulga 50% 2,75 zł
Ulga 51% 2,69 zł
Ulga 78% 1,21 zł
Ulga 93% 0,38 zł
Ulga 95% 0,27 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 6,50 zł
Ulga 25% 4,87 zł
Ulga 33% 4,35 zł
Ulga 37% 4,09 zł
Ulga 49% 3,31 zł
Ulga 50% 3,25 zł
Ulga 51% 3,18 zł
Ulga 78% 1,43 zł
Ulga 93% 0,45 zł
Ulga 95% 0,32 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 7,50 zł
Ulga 25% 5,62 zł
Ulga 33% 5,02 zł
Ulga 37% 4,72 zł
Ulga 49% 3,82 zł
Ulga 50% 3,75 zł
Ulga 51% 3,67 zł
Ulga 78% 1,65 zł
Ulga 93% 0,52 zł
Ulga 95% 0,37 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 8,50 zł
Ulga 25% 6,37 zł
Ulga 33% 5,69 zł
Ulga 37% 5,35 zł
Ulga 49% 4,33 zł
Ulga 50% 4,25 zł
Ulga 51% 4,16 zł
Ulga 78% 1,87 zł
Ulga 93% 0,59 zł
Ulga 95% 0,42 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 9,50 zł
Ulga 25% 7,12 zł
Ulga 33% 6,36 zł
Ulga 37% 5,98 zł
Ulga 49% 4,84 zł
Ulga 50% 4,75 zł
Ulga 51% 4,65 zł
Ulga 78% 2,09 zł
Ulga 93% 0,66 zł
Ulga 95% 0,47 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 10,50 zł
Ulga 25% 7,87 zł
Ulga 33% 7,03 zł
Ulga 37% 6,61 zł
Ulga 49% 5,35 zł
Ulga 50% 5,25 zł
Ulga 51% 5,14 zł
Ulga 78% 2,31 zł
Ulga 93% 0,73 zł
Ulga 95% 0,52 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 12,50 zł
Ulga 25% 9,37 zł
Ulga 33% 8,37 zł
Ulga 37% 7,87 zł
Ulga 49% 6,37 zł
Ulga 50% 6,25 zł
Ulga 51% 6,12 zł
Ulga 78% 2,75 zł
Ulga 93% 0,87 zł
Ulga 95% 0,62 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 13,50 zł
Ulga 25% 10,12 zł
Ulga 33% 9,04 zł
Ulga 37% 8,50 zł
Ulga 49% 6,88 zł
Ulga 50% 6,75 zł
Ulga 51% 6,61 zł
Ulga 78% 2,97 zł
Ulga 93% 0,94 zł
Ulga 95% 0,67 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 14,50 zł
Ulga 25% 10,87 zł
Ulga 33% 9,71 zł
Ulga 37% 9,13 zł
Ulga 49% 7,39 zł
Ulga 50% 7,25 zł
Ulga 51% 7,10 zł
Ulga 78% 3,19 zł
Ulga 93% 1,01 zł
Ulga 95% 0,72 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 15,50 zł
Ulga 25% 11,62 zł
Ulga 33% 10,38 zł
Ulga 37% 9,76 zł
Ulga 49% 7,90 zł
Ulga 50% 7,75 zł
Ulga 51% 7,59 zł
Ulga 78% 3,41 zł
Ulga 93% 1,08 zł
Ulga 95% 0,77 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 17,50 zł
Ulga 25% 13,12 zł
Ulga 33% 11,72 zł
Ulga 37% 11,02 zł
Ulga 49% 8,92 zł
Ulga 50% 8,75 zł
Ulga 51% 8,57 zł
Ulga 78% 3,85 zł
Ulga 93% 1,22 zł
Ulga 95% 0,87 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 19,50 zł
Ulga 25% 14,62 zł
Ulga 33% 13,06 zł
Ulga 37% 12,28 zł
Ulga 49% 9,94 zł
Ulga 50% 9,75 zł
Ulga 51% 9,55 zł
Ulga 78% 4,29 zł
Ulga 93% 1,36 zł
Ulga 95% 0,97 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 21,50 zł
Ulga 25% 16,12 zł
Ulga 33% 14,40 zł
Ulga 37% 13,54 zł
Ulga 49% 10,96 zł
Ulga 50% 10,75 zł
Ulga 51% 10,53 zł
Ulga 78% 4,73 zł
Ulga 93% 1,50 zł
Ulga 95% 1,07 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 23,50 zł
Ulga 25% 17,62 zł
Ulga 33% 15,74 zł
Ulga 37% 14,80 zł
Ulga 49% 11,98 zł
Ulga 50% 11,75 zł
Ulga 51% 11,51 zł
Ulga 78% 5,17 zł
Ulga 93% 1,64 zł
Ulga 95% 1,17 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 25,50 zł
Ulga 25% 19,12 zł
Ulga 33% 17,08 zł
Ulga 37% 16,06 zł
Ulga 49% 13,00 zł
Ulga 50% 12,75 zł
Ulga 51% 12,49 zł
Ulga 78% 5,61 zł
Ulga 93% 1,78 zł
Ulga 95% 1,27 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Wymiar ulgi: Cena:
Normalny 27,50 zł
Ulga 25% 20,62 zł
Ulga 33% 18,42 zł
Ulga 37% 17,32 zł
Ulga 49% 14,02 zł
Ulga 50% 13,75 zł
Ulga 51% 13,47 zł
Ulga 78% 6,05 zł
Ulga 93% 1,92 zł
Ulga 95% 1,37 zł
Ulga 100% 0,00 zł
Normalny
Ulga 25% Ulga przysługuje:
 • Osoby, które ukończyły 60 lat.
Ulga 33% Ulga przysługuje:
 • Nauczyciele
Ulga 37% Ulga przysługuje:
 • Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.)
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, do ukończenia 24 roku życia
 • Inwalida wojenny wojskowy (inna niż I grupa)/ emeryt/rencista 2 razy w roku na podstawie zaświadczenia/ weteran/ cywilna niewidoma ofiara działań wojennych całkowicie niezdolna do pracy
 • Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • Inwalidzi wojenni/wojskowi w stopniu innym niż znaczny
 • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (II,III gr)
 • Zniżka dla posiadaczy Karty Polaka
Ulga 49% Ulga przysługuje:
 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Ulga 50% Ulga przysługuje:
 • Osoby, których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50%
Ulga 51% Ulga przysługuje:
 • Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami , rencistami i inwalidami
 • Student do ukończenia 26 roku życia/ doktorant do ukończenia 35 roku życia
Ulga 78% Ulga przysługuje:
 • Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
 • Zniżka dla dzieci/ młodzieży niepełnosprawnej lub jego opiekuna wyłącznie przy przejazdach określonych w ustawie (np. z miejsca zamieszkania do szkoły lub na turnus rehabilitacyjny i z powrotem)
 • Inwalida wojenny i wojskowy zaliczeni do I gr.
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji
Ulga 93% Ulga przysługuje:
 • Zniżka dla osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)
Ulga 95% Ulga przysługuje:
 • Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr)
 • Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr.)
Ulga 100% Ulga przysługuje:
 • Dzieci do 4 lat

Wybierz
rodzaj biletu

Cenę Twojego przejazdu sprawdzisz po wskazaniu stacji początkowej i docelowej w oknie "Centrum pasażera"
Poznaj wykaz ulg

INFOLINIA

Więcej informacji odnośnie cen biletów pod nr tel.:

(58) 721 21 70

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.