Szczegóły informacji

WZAJEMNE HONOROWANIE BILETÓW W ROZKŁADZIE JAZDY 2019/2020

data publikacji: 22-11-2019 18:09

Szanowni Podróżni

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż w rozkładzie jazdy 2019/2020 będą obowiązywać dotychczasowe zasady wzajemnego honorowania biletów w pociągach operatorów: PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o. (POLREGIO) tj.:

1) w pociągach Spółki Przewozy Regionalne honorowane są wszystkie bilety okresowe PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na odcinkach:

- Lębork – Gdańsk Główny,

- Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz /Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

- Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa);

2) w pociągach Spółki Przewozy Regionalne honorowane są wszystkie bilety jednorazowe PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na odcinkach:

- Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz /Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

- Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa);

3) w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. są honorowane okresowe bilety Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. wydane według taryfy „Bilet dobrych relacji” na odcinkach:

- Lębork – Gdańsk Śródmieście,

- Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz /Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

- Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa);

4) w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. honorowane są bilety Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. jednorazowe według oferty „Bilet dobrych relacji” na odcinkach:

- Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

- Gdańsk Wrzeszcz -Kartuzy/Kościerzyna (trakcja spalinowa),

- Gdańsk Wrzeszcz -Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa).

5) w pociągach Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. będą dodatkowo honorowane bilety jednorazowe Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. według oferty „Bilet miejski”, ważne na odcinkach ograniczonymi stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście, Sopot Kamienny Potok i Gdańsk Osowa.

Powyższe dotyczy zarówno przejazdów po spalinowej jak i elektrycznej sieci trakcyjnej.

Uwaga:

W pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. nie są honorowane bilety jednorazowe Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. na trasie Lębork – Gdańsk Śródmieście.

Ponadto wzajemne honorowanie ww. biletów nie dotyczy pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenia przedemerytalne uprawnionych do korzystania z ulgowych usług transportowych oraz dzieci pracowników i współmałżonków pracowników kolejowych uprawnionych do korzystania z usług transportowych.

Wzajemne honorowanie biletów PKP SKM oraz PR (POLREGIO) nie obejmuje przewozu rowerów.

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.