Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
11. 06-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest demontaż i budowa nowego ogrodzenia metalowego w rejonie stacji Sopot Wyścigi (Zadanaie nr 1)  oraz z prefabrykatów betonowych w rejonie stacji Sopot (Zadanie nr 2) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.26.19.

Otwarcie ofert: 17.06.2019 roku

12. 06-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o..-znak sprawy SKMMU.086.37.19

 

Otwarcie ofert: 13.06.2019 r.

 

13. 29-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup kompletu siedzisk pasażerskich - zadanie nr 1, przetapicerowanie kompletu siedzisk pasażerskich - zadanie nr 2 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.18.19.

Otwarcie ofert: 05.06.2019 roku

14. 24-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest pzebudowa obiektu obrządzenia kabin sanitarnych A-13 w zakresie etapu IV i V dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.31.19.

Otwarcie ofert: 06.06.2019 roku

15. 24-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest rozbudowa systemu radiołącznosci DSR Koliber zabudowanego na linii kolejowej nr 250- zainstalowanie dodatkowej stacji bazowej w lokalizacji Sopot Wyścigi dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.29.19.

Otwarcie ofert: 03.06.2019 roku

Informacja z otwarcia ofert_03.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_07.06.2019 r.

16. 22-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i dostawa szyn kolejowych 49E1 oraz 60E1 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.32.19.

Otwarcie ofert: 31.05.2019 roku

17. 17-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego na słupach oraz na budynkach, należących do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znajdujących sie na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.25.19.

Otwarcie ofert: 27.05.2019 roku

18. 17-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest fizyczna ochrona osób i mienia oraz taboru (patrole w pociagach) SKM na trasie Gdańsk Śródmieście-Lębork, Gdynia-Kartuzy-Kościerzyna, Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk Osowa wraz z infrastrukturą SKM na linii kolejowej nr 250 (Gdańsk-Rumia), ochrona stacji Gdynia Cisowa Postojowa wraz z taborem SKM, obsługa portierni bramy wjazdowej i ochrona PRT Wejherowo wraz z odstawianym taborem SKM - znak postępowania:SKMMU.086.22.19.

Otwarcie ofert: 24.05.2019 roku

19. 14-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż biletów PKP SKM przez aplikację mobilną - znak postępowania:SKMMU.086.63.18.

Otwarcie ofert: 03.06.2019 roku

20. 10-05-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy poziomu P4 z poprawą funkcjonalności na pojazdach ezt serii EN57 nr 838 (Zadanie nr 1) oraz 1826 (Zadanie nr  2)-znak sprawy SKMMU.086.14.19.

Nr identyfikatora w Miniportalu: 4b7605a6-6952-4861-aa8e-cec0b25bf770

 

Termin otwarcia ofert: 11.06.2019 r.

 

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.