Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
161. 28-11-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i usług projektowych dla zadania: „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/47a/14

Pobierz dokumenty: ogłoszenie siwz OPZ
162. 21-11-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/55/14

163. 07-11-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Poprawa obsługi pasażerów poprzez modernizację systemu audio-wizualnej informacji pasażerskiej na linii 250" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/54/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
164. 31-10-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i usług projektowych dla zadania: „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/47/14

Pobierz dokumenty: ogłoszenie siwz OPZ
165. 28-10-2014

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/52/14 – dostawa bonów towarowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty
166. 23-10-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/43/14

167. 17-10-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych - znak: SKMMS–ZP/N/52/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
168. 13-10-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie regulacji torów nr 501 i 502 - znak: SKMMS–ZP/N/50/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
169. 07-10-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trzech sztuk przetwornic statycznych - znak: SKMMS–ZP/N/49/14

170. 06-10-2014

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/45/14 na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania jednego ezt serii EN-57-1052

Zamawiający przedstawia w załączeniu modyfikację "Opisu przedmiotu zamówienia"

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega termin składania ofert. Modyfikacja SIWZ również w załączeniu.

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.