Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
161. 30-07-2014

dot. przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/36/14 – wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”


Niniejszym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Projekt umowy na dokumentację projektową oraz OPZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pobierz dokumenty: modyfikacja SIWZ
162. 30-07-2014

dot. przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/36/14 – wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”


Niniejszym, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonego postępowania.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
163. 29-07-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie: "Wstępnej analizy wykonalności (Pre-Studium) rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w kierunku Tczewa" - znak: SKMMS–ZP/N/26/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
164. 25-07-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo” - znak: SKMMS–ZP/N/36/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
165. 24-07-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania: „Poprawa obsługi pasażerów poprzez modernizację systemu audio-wizualnej informacji pasażerskiej na linii kolejowej nr 250” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/35/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
166. 18-07-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na remont głowic fundamentowych konstrukcji wsporczych wraz z regeneracją skorodowanych części słupów umiejscowionych przy torach 501 i 502 na odcinkach linii kolejowej 250: Gdynia Stocznia – Gdynia Grabówek oraz Gdańsk Przymorze- Gdańsk Żabianka - znak: SKMMS–ZP/N/38/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
167. 13-06-2014

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/37/13 – usługi polegające na windykacji wierzytelności Zamawiającego

Pobierz dokumenty: wybór oferty po wyroku KIO
168. 29-05-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej (koszule mundurowe i mundury) - znak: SKMMS–ZP/N/33/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
169. 27-05-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szyn - znak: SKMMS–ZP/N/25A/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
170. 20-05-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie spawów termitowych w szynach typu 49E1 w ilości 192 szt. na linii kolejowej nr 250 - znak: SKMMS–ZP/N/29/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.