Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
81. 27-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia" - znak: SKMMS.ZP.N.26.16

82. 22-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo" - znak: SKMMS.ZP.N.27.16

83. 21-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę urządzeń naprężających sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 na urządzenia o przełożeniu 1:4 - znak: SKMMS.ZP.N.31.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
84. 21-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę podwieszeń sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 - znak: SKMMS.ZP.N.31.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
85. 20-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do dwóch obiektów budowlanych

Pobierz dokumenty: zapytanie ofertowe
86. 14-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę obiektu obrządzania kabin sanitarnych A-13 w zakresie instalacji sanitarnych oraz kanałów na stanowiskach obrządzania kabin sanitarnych - znak: SKMMS.ZP.N.17A.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
87. 14-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę słupów trakcyjnych linii kolejowej nr 250 wraz z osprzętem - znak: SKMMS.ZP.N.25A.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
88. 13-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie regulacji torów nr 501 i 502 na długości peronu Gdynia Redłowo z wymianą podkładów drewnianych na betonowe oraz oczyszczenie tłucznia - znak: SKMMS.ZP.N.30.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
89. 11-07-2016

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS.ZP.N.13.16 - sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250"

Pobierz dokumenty: wybór oferty
90. 08-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A zaprasza do udziału w dialogu technicznym dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa / budowa samoczynnej blokady liniowej na linii nr 250 na odcinku Gdańsk Główny - Gdynia Główna" - znak: SKMMS.ZP.DT.28.16

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.