Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest świadczenie usługi utrzymania czystości w Obiektach (siedem zadań)- znak sprawy: SKMMU.086.1.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest świadczenie usługi utrzymania czystości w Obiektach (siedem zadań), zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Numer referencyjny: SKMMU.086.1.22


Termin składania ofert: 04.05.2022 r. godz. 10:00

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu: 297cc84a-2a33-44c8-bc0a-2bcf6cd0be4a

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę (netto): 

zadanie 1:  720.000,00 zł

zadanie 2:  1.600.000,00 zł

zadanie 3: 160.000,00 zł

zadanie 4: 860.000,00 zł

zadanie 5: 450.000,00 zł

zadanie 6: 960.000,00 zł

zadanie 7: 250.000,00 zł

- kwota umieszczona na stronie internetowej dnia 04.05.2022 r. godz. 10.10.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO