Archiwum

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno–ruchowej producenta podzespołu 2 kompletów układów hamulcowych produkcji IPS „TABOR” w Poznaniu. Znak sprawy: SKMMU.086.29.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno–ruchowej producenta podzespołu 2 kompletów układów hamulcowych produkcji IPS „TABOR” w Poznaniu.

Numer referencyjny: SKMMU.086.29.22

Termin składania ofert: 16.08.2022 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022r.

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu: 7661e6dc-ce41-4161-9ab2-f9626949966c

Link  postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7661e6dc-ce41-4161-9ab2-f9626949966c

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO