Szczegóły informacji

Bilety łączone przez internet.

data publikacji: 22-03-2016 10:00

Bilety łączone za 150 zł, 210 zł i 230 zł dostępne przez INTERNET

Przypominany o  możliwość zakupu tych biletów również przez Internet. To duża wygoda, oszczędność pieniędzy i czasu dla podróżnych, którzy nie będą już musieli kupować części papierowej w kasach biletowych na dworcach kolejowych w Gdańsku, Sopocie czy Gdyni. Wszystko można załatwić przez Internet i zapisać na jednej karcie elektronicznej.

Bilety te można naładować na jedynym z wielu funkcjonujących już w aglomeracji trójmiasta nośników np.: karta elektroniczna ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia czy MZK Wejherowo, a nawet elektronicznej legitymacji studenckiej.

Sprzedaż internetowa dostępna jest na stronie:

https://wniosek.mzkwejherowo.pl/isoke.html

Jest na niej widoczna aktywna ikona SKM, kliknięcie w którą umożliwi zakup części kolejowej biletu łączonego. Nowa funkcjonalność - zapisanie części kolejowej na karcie elektronicznej, umożliwi również odtworzenie całego biletu na wypadek utraty karty.

Bilet za 230 zł

Bilet na cały obszar MZKZG wszystkich organizatorów za 230 zł - uprawnia do przejazdów - pojazdami ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo a także pociągami SKM (w tym po linii PKM) i PR na obszarze ograniczonym stacjami: Luzino, Cieplewo, Reda, Rekowo Borkowo i Babi Dół (kierunek z/do Koscierzyny).

Bilet za 210 zł

Bilet sieciowy jednego organizatora za 210 zł - uprawnia do przejazdów - do wyboru- albo pojazdami ZTM w Gdańsku, albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo a także pociągami SKM (w tym po linii PKM) i PR na obszarze ograniczonym stacjami: Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo, Borkowo i Babi Dół (kierunek z/do Koscierzyny).

Bilet za 150 zł Gdańsk + Sopot

Bilet łączony za 150 zł  Gdańsk + Sopot, upoważnia do przejazdów pociagami PKP SKM (w tym po linii PKM) oraz Przewozów Regionalnych na obszarze ograniczonym stacjami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Osowa, Sopot Kamienny Potok, oraz pojazdami ZTM Gdańsk i ZKM w Gdyni.

Bilet za 150 zł Gdynia + Sopot

Bilet  łączony za 150 zł Gdynia + Sopot, upoważnia do przejazdów pociągami PKP SKM (w tym po linii PKM) oraz Przewozów Regionalnych na obszarze ograniczonym stacjami: Sopot Wyścigi, Gdynia Karwiny, Gdynia Cisowa oraz pojazdami ZKM Gdynia i ZTM w Gdańsku.

 

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.