Zakończone

Zakończone

PREVENT - PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport

Czytaj więcej
Projekty UE

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Czytaj więcej
Projekty UE

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

W czerwcu 2006 r. w "CS Szkolenie i Doradztwo" Spółka z o.o. zostali przeszkoleni pierwsi pracownicy "PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście" z…

Czytaj więcej
Projekty UE

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) służy realizacji Postaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (PWW)

Czytaj więcej
Projekty UE

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Projekt pn.: „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” dotyczył modernizacji infrastruktury kolejowej linii nr 250 zarządzanej przez Spółkę PKP…

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO