Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
41. 11-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zapewnienie przez Wykonawcę (agencję pracy tymczasowej) w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 594 z późn. zm.) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.19.19

Termin otwarcia ofert: 18.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert_18.04.2019 r.

Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty_14.05.2019 r.

 

 

42. 05-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie oczyszczenia podsypki torów kolejowych na linii nr 250 Gdańsk Główny- Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.16.19.

Otwarcie ofert: 17.04.2019 roku

43. 04-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie konserwacji słupów wiaty na peronie PKP SKM na stacji Sopot dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.16.19.

Otwarcie ofert: 15.04.2019 roku

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
44. 02-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest  sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa konstrukcji wsporczych wraz z przewieszeniem sieci trakcyjnej na bramki trakcyjne będące własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 250 w km od 11,800 do 13,600-nr sprawy SKMMU.086.10.19

Otwarcie ofert: 10.04.2019 roku

 

45. 01-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest przegląd urzadzeń klimatyzacyjnych produkcji JMN40 zamontowanych na pojazdach typu EN57 AKM (23 EZT) i EN57-1718 - zadanie nr 1, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych produkcji Armpol, Temoinsa, Webasto/Konvcta, zamontowanych na pojazdach typu EN71-045, EN57AKM-768, EN57AKM-1116, SA133 (3 szt.), SA136 (7 szt.) - zadanie nr 2, przegląd urzadzeń klimatyzacyjnych produkcji Thermo King zamontowanych na pojazdach typu 31WE (2 EZT) - zadanie nr 3  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.15.19.

Otwarcie ofert: 11.04.2019 roku

46. 01-04-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest montaż i dostawa systemu asekuracji pracowników wykonujących prace na wysokości w hali napraw taboru C-4  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.9.19.

Otwarcie ofert: 12.04.2019 roku

47. 26-03-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o..-znak sprawy SKMMU.086.05.19

Nr identyfikatora postępowania w miniportalu: 2bd7ce8a-4e6f-44d6-9ed2-d3362cafb245

 

Termin otwarcia ofert : 25.04.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ_12.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania_17.05.2019 r.

48. 15-03-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana przewodów jezdnych djp 100 mmkw., wymiana lin nosnych C95, wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej, wymiana urządzeń naprężających  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.9.19.

Otwarcie ofert: 27.03.2019 roku

49. 15-03-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPOS  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.1a.19.

Otwarcie ofert: 22.03.2019 roku

50. 22-02-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej oraz realizacja robót instalacyjnych dla zadania pn. „ Doposażenie i centralizacja oraz włączenie w zależności przebiegów pociągowych dwóch rozjazdów na linii nr 250 w torze nr 501 i nr 502 około km 19.620 do 19.870 przed stacją Gdynia Główna, po wybudowaniu sieci trakcyjnej i instalacji sterowania ruchem kolejowym ” oraz „Dostosowanie sygnalizacji na semaforach P12, R12, S12, T12, oraz wykonanie aktualizacji danych aplikacyjnych systemu ILTOR-2 dla umożliwienia przejazdu pociągów w kierunku zwrotnym po rozjazdach z prędkością V 60 km/h w okręgu nastawczym „GOl - SKM” na stacji Gdańsk Oliwa” wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem, a także przekazaniem do eksploatacji urządzeń i systemów zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania- znak: SKMMU.086.08.19

otwarcie ofert 04.03.2019 r.

Modyfiakcja z dnia 25.02.2019 poprzed dodanie planu schematycznego

Informacja z otwarcia ofert_04.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_08.03.2019 r.

 

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.