Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
361. 09-08-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

Pobierz dokumenty: wybór oferty
362. 06-08-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/32/13 - na remont głowic fundamentowych konstrukcji wsporczych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
363. 05-08-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/33/13 - na ochronę stacji Gdynia Cisowa Postojowa, Posterunku Rewizji Technicznej Wejherowo, taboru na stacji Lębork oraz czynności ochronne na portierni bramy wjazdowej na obszar stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
364. 01-08-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/31/13 - na poprawę stanu pokrycia połaci dachowej na wiacie postojowej PRT w Wejherowie

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
365. 31-07-2013

dot. postępowania na sprzątanie pomieszczeń w budynku C-3 na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa - znak: SKMMS-ZP/N/29/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
366. 26-07-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/29/13 - na sprzątanie pomieszczeń w budynku C-3 na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
367. 19-07-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania oraz modyfikację SIWZ

368. 11-07-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu

369. 02-07-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia modernizacji do 21 ezt - SKMMS-ZP/N/18/13

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz dokumenty: modyfikacja
370. 02-07-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/28/13 - na wymianę przewodów jezdnych w sekcjach L-7, L-8, L-9 oraz L-10 oraz wykonanie wstawek przewodu jezdnego w sekcjach L-11 i L-23

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.