Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
1. 19-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje o uniewaznieniu postępowania pn. Modernizacja kładki dla pieszych - zadanie nr 1 oraz modernizację schodów terenowych - zadanie nr 2, w ciagu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo - znak: SKMMU.086.3.20

2. 16-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-B-380 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.11.20.

 

Termin otwarcia ofert: 25.03.2020 r. godz. 11.00.

3. 13-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie remontu kapitalnego obrabiarki (tokarki podtorowej) wraz z modernizacją poprzez przebudowe dwoch suportów i zainstalowanie sterowania numerycznego dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.4.20

Termin otwarcia:27.03.2020 godz. 11:00

4. 12-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i dostawy szyn kolejowych 49E1 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.12.20

Termin otwarcia: 23.03.2020 godz. 11:00

5. 06-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na ułożenie posadzki z płytek gresowych.

 

Termin składania ofert do dnia 16.03.2020

Pobierz dokumenty: Zapytanie ofertowe
6. 06-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu stacji Gdynia Cisowa Postojowa, ul. Morska 350A w Gdyni znak: SKMMU.086.61A.19

Termin otwarcia: 13.03.2020 godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert_13.03.2020 r.

7. 04-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja kładki dla pieszych - zadanie nr 1 oraz modernizacja schodów terenowych - zadanie nr 2, w ciągu komunikacyjnym prowadzącym na peron Rumia Janowo - znak sprawy SKMMU.086.3.20.

Termin otwarcia ofert: 18.03.2020 r. godz.11:00

8. 28-02-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowe oczyszczanie i udrażnianie kanałów przeglądowo-naprawczych zlokalizowanych na torach nr 262, 263, 264, 265 w hali napraw taboru C-4 oraz technologicznych osadników ściekowych na stacji Gdynia Cisowa Postojowa dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.2.20

Termin otwarcia: 10.03.2020 godz. 11:00

9. 24-02-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: "Budowa samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa wraz z wdrożeniem, rozruchem i uruchomieniem urządzeń i systemów, a także przekazanie do eksploatacji i użytkowania systemów i urządzeń zrealizowanych w ramach tej inwestycji" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.38.19

Termin otwarcia: 16.03.2020 godz. 11:00

10. 11-02-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu stacji Gdynia Cisowa Postojowa, ul. Morska 350A w Gdyni ( Zadanie nr 1) oraz odpadów z terenu zarządzanego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ( Zadanie nr 2) znak: SKMMU.086.61.19

Termin otwarcia: 20.02.2020 godz. 11:00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Zadaniu 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu 1- 02.03.2020 r.

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.