Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
301. 27-03-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów i smarów - znak: SKMMS –ZP/N/23/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
302. 27-03-2014

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w formule „Projektuj i Buduj” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/09/14

303. 27-03-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż bram warsztatowych w budynku 13–R - tokarni podtorowej w Gdyni, przy ul. Morskiej 350A – 2 szt. - znak: SKMMS –ZP/N/19a/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
304. 26-03-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej - znak: SKMMS –ZP/N/13/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
305. 25-03-2014

dot. przetargu nieograniczonego na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - znak: SKMMS –ZP/N/61/13

 

306. 20-03-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę przewodów jezdnych w sekcjach L-31, L-34 - znak: SKMMS –ZP/N/15/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja
307. 19-03-2014

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego dostępu na peron na przystanku osobowym Gdynia Cisowa – przystosowanie infrastruktury dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się” w formule „Projektuj i Buduj” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. - znak: SKMMS–ZP/N/09/14

Pobierz dokumenty: modyfikacja pfu
308. 17-03-2014

dot. przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/11/14 – modernizacja układu torowego - przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz

Niniejszym, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonego postępowania

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
309. 14-03-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż bram warsztatowych w budynku 13–R - tokarni podtorowej w Gdyni, przy ul. Morskiej 350A – 2 szt. - znak: SKMMS –ZP/N/19/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
310. 11-03-2014

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych - znak: SKMMS –ZP/N/16/14

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.