Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
731. 03-02-2009
Zreazlizowano

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wydawanie posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych - Znak: SKMMU-ZP/N/66/08

Działając na podstawie art. 38 ust 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami.) - Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

•1.      Zamianie ulega treść Rozdziału II - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 PZP.

•2.      Zmianie ulega treść Rozdziału III - Formularz Oferty

 

Pobierz dokumenty: 2009-02-03
732. 12-04-2018

733. 23-12-2009

Dotyczy: postępowania SKMMU - ZP/N/39/09 – przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy 46 000 sztuk wstawek hamulcowych Zamawiający informuje, że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL S.P. ul. Abrahama 15 84-300 Lębork cena oferty: 1 991 137,60 zł (cena zawiera podatek VAT) Uzasadnienie wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pobierz dokumenty: wybór oferty
734. 20-03-2009
Unieważniono

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/12/09 - na wykonanie dokumentacji projektowej p.t.: "Roboty budowlane w zakresie peronu SKM Gdańsk Politechnika".

Pobierz dokumenty: 2009-03-20
735. 06-11-2009
Zreazlizowano

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU -ZP/N/67/08 - na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, umundurowania SOK, koszul do umundurowania, kurtek ocieplanych wodoodpornych, odzieży identyfikacyjnej, obuwia damskiego, obuwia męskiego wyjściowego-mundurowego i obuwia roboczego zespołowego.

W związku z wpłynięciem kolejnych pytań do przedmiotowej SIWZ, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pobierz dokumenty: 2009-03-13
736. 11-08-2009
Zreazlizowano

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU -ZP/N/05/09 - na systematyczne dostawy materiałów biurowych

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowej SIWZ, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pobierz dokumenty: 2009-03-13
737. 11-08-2009
Unieważniono

dot. przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/06/09 na naprawę rewizyjną silników trakcyjnych do elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wymianą łożysk - znak SKMMU-ZP/N/06/09

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z wpłynięciem pytań została dokonana modyfikacja SIWZ. Szczegółowe informacje znajdują sie w "dokumencie z informacjami".

Pobierz dokumenty: 2009-03-09
738. 05-03-2009
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/67/08 - na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, umundurowania SOK, koszul do umundurowania, kurtek ocieplanych wodoodpornych, odzieży identyfikacyjnej, obuwia damskiego, obuwia męskiego wyjściowego-mundurowego i obuwia roboczego zespołowego.

Pobierz dokumenty: 2009-03-05
739. 04-03-2009
Zreazlizowano

dot. przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/06/09 na naprawę rewizyjną silników trakcyjnych do elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wymianą łożysk - znak SKMMU-ZP/N/06/09

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z wpłynięciem pytań została dokonana modyfikacja SIWZ. Szczegółowe informacje znajdują sie w "dokumencie z informacjami".

Pobierz dokumenty: 2009-03-04
740. 11-08-2009
Zreazlizowano

dot. przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/41B/08 na sprzedaż biletów i legitymacji seniora

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania. Szczegółowe informacje znajdują sie w "dokumencie z informacjami".

Pobierz dokumenty: 2009-02-26

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.