Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
731. 04-05-2009
Zreazlizowano

 

dotyczy : znak postępowania SKMMU- ZP/N/19/09 -  przetarg na zadanie „Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM, poszerzenia wiaduktu dla poszerzenia dojść na peron na przystanek Sopot Wyścigi"

 

W związku z wpłynięciem kolejnych pytań od Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z ich treścią.

 

Pobierz dokumenty: 2009-05-04
732. 30-04-2009
Zreazlizowano

 

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU -ZP/N/41C/08 - na sprzedaż biletów i legitymacji seniora na stacjach Damnica i Bożepole Wielkie

Zamawiający informuje, że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Zadanie 1 - Damnica, ilość złożonych ofert - 1, kryterium oceny ofert - cena 100%

Joanna Lejk, ul. Kolejowa 5, 76-231 Damnica

Prowizja za sprzedaż biletów z kas fiskalnych 30%. Ilość punktów za kryterium cena - 100 punktów.

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy  jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  

Zadanie 2 - Bożepole Wielkie, ilość złożonych ofert - 1, kryterium oceny ofert - cena 100%

Renata Rezmer ul. Lęborska 4/4, 84-214 Bożepole Wielkie

Prowizja za sprzedaż biletów z kas fiskalnych 17%. Ilość punktów za kryterium cena - 100 punktów.

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy  jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Pobierz dokumenty: 2009-04-30
733. 30-04-2009
Zreazlizowano

 

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU -ZP/N/18/09 - na modernizacje elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 71

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z ich treścią.

Pobierz dokumenty: 2009-04-30
734. 30-04-2009
Zreazlizowano

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU-ZP/N/25/09 na dostawę szyn, podkładów, podrozjazdnic i części rozjazdowych.

Pobierz dokumenty: 2009-04-30
735. 30-04-2009
Zreazlizowano

 dotyczy : znak postępowania SKMMU- ZP/N/19/09 -  przetarg na zadanie „Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM, poszerzenia wiaduktu dla poszerzenia dojść na peron na przystanek Sopot Wyścigi"

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z ich treścią.

 

 

 

Pobierz dokumenty: 2009-04-30
736. 27-04-2009
Zreazlizowano

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU - ZP/N/21/09 - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR oraz sterowania oświetleniem peronów dla stacji SKM Sopot i Gdańsk Oliwa

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania wraz z ich treścią.

Pobierz dokumenty: 27-4-2009
737. 27-04-2009
Zreazlizowano

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMU-ZP/N/15/09 - wykonanie dokumentacji projektowej - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Zamawiający informuje, że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku Sp. z o.o.

Ul. Pohulanka 2

80-807 Gdańsk

 

Pobierz dokumenty: 2009-04-27
738. 27-04-2009
Zreazlizowano

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU -ZP/N/18/09 - na modernizacje elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 71

 

Odpowiedzi na pytania

Pobierz dokumenty: 2009-04-27
739. 24-04-2009
Zreazlizowano

 

Dotyczy: postępowania SKMMU - ZP/N/17/09 - wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM i wiaty na stacji Sopot

 

Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania.

Pobierz dokumenty: 2009-04-24
740. 21-04-2009
Zreazlizowano

 

Dotyczy: postępowania SKMMU - ZP/N/17/09 - wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu peronu SKM i wiaty na stacji Sopot

 

Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania.

Pobierz dokumenty: 2009-04-21

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.