Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
51. 20-02-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest naprawa główna elektrycznych napędów zwrotnicowych typu Siemens S700K

- znak postępowania:SKMMU.086.4.19.

Otwarcie ofert: 1 marca 2019 roku

52. 14-02-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPOS  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.1.19.

Otwarcie ofert: 25.02.2019 roku

53. 06-02-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja rozjazdów nr 51 i 52 wraz z przyległymi odcinkami torów na stacji Sopot dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.3.19.

Otwarcie ofert: 14.02.2019 roku

54. 25-01-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn:

1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek ( Zadanie nr 1)

2.Modernizacja przystanku osobowego  SKM Gdynia Leszczynki ( Zadanie nr 2)

3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo ( Zadanie nr 3)

-SKMMU.086.62.18

Data otwarcia ofert: 28.02.2019 roku.

Zmiana daty otwarcia ofert: 14.03.2019 roku

Nr identyfikatora postępowania w miniportalu: 3cce30e1-1bb0-44ff-ac10-6d63bf49da49

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ_13.02.2019 r.

Sprostowanie ogłoszenia_13.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ-zał. nr 3 projekt umowy_21.02.2019 r.

Mofyfikacja SIWZ_27.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert_15.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2019 r.

 

55. 30-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.51.18

Otwarcie ofert: 10.12.2018 roku, godz. 11:00

56. 30-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy środków smarnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.56.18

Otwarcie ofert: 12.12.2018 roku, godz. 11:00

57. 29-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.55.18

Otwarcie ofert: 07.12.2018 roku, godz. 11:00

Informacja w otwarcia ofert_07.12.2018 r.

Informacja o wyborze_14.12.2018 r.

58. 29-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.55.18.

Otwarcie ofert: 07.12.2018 roku

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
59. 29-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest czyszczenie pojazdów (spalinowych i elektrycznych) - znak postępowania:SKMMU.086.49.18

Otwarcie ofert: 14.01.2019 roku, godz. 11:00

Identyfikator postępowania w Miniportalu UZP: 676fe878-8c32-4a6c-b4ae-125b93166a81

 

60. 28-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zatrudnienie pracowników przy realizacji usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej linii nr 250 Gdańsk Główny - Rumia oraz bocznicy kolejowej w Wejherowie należącej do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.45.18

Otwarcie ofert: 05.12.2018 roku, godz. 11:00

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.