Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
531. 10-11-2011

dot. przetargów nieograniczonych:

- znak: SKMMS-ZP/N/43/11 na naprawę rewizyjną ezt EN57

- znak: SKMMS-ZP/N/44/11 na naprawę rewizyjną ezt EN71

Zamawiający przedstawia w załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami do wyżej wymienionych przetargów

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
532. 09-11-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetargi nieograniczone

- znak: SKMMS-ZP/N/43/11 na naprawę rewizyjną ezt EN57

- znak: SKMMS-ZP/N/44/11 na naprawę rewizyjną ezt EN71

Pobierz dokumenty: ogłoszenia
533. 08-11-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych - znak sprawy: SKMMS-ZP/N/39/11

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
534. 04-11-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/28/11 na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego


Zamawiający przedstawia w załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

Pobierz dokumenty: SIWZ
535. 04-11-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/35/11 na dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
536. 04-11-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/39/11 na dostawę bonów towarowych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
537. 02-11-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/28/11 na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego

Pobierz dokumenty: Ogłoszenie
538. 28-10-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/36/11 na wykonanie robót polegających na mechanicznej regulacji położenia w planie i w profilu torów wysokowydajną podbijarką torową

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
539. 03-10-2011

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2011 r. Oferty należy składać do dnia 31 października 2011 r.

Pobierz dokumenty: warunki zamówienia
540. 26-09-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/31/11 na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania "Modernizacja sieci trakcyjenj 3 kv linii kolejowej nr 250 Gdańśk Główny - Rumia, odc. Sopot - Gdynia Grabówek"

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.