Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
541. 07-09-2011

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/26/11 na świadczenie usług ochrony

Pobierz dokumenty: wybór oferty
542. 05-09-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/32/11 - na dostawę panewek K i PK zawieszenia silnika trakcyjnego Lkf 450 do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.


Zamawiający przedstawia w załączeniu treść pytań złożonych w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi oraz zmodyfikowany projekt umowy.

Pobierz dokumenty: Odpowiedzi oraz projekt umowy
543. 31-08-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/32/11 - na dostawę panewek K i PK zawieszenia silnika trakcyjnego Lkf 450


Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
544. 30-08-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/30/11 - na zmodernizowanie sześciu kompletów ław twardych przeznaczonych do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57


Zamawiający przedstawia w załączeniu treść pytań złożonych w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pobierz dokumenty: Odpowiedzi na pytania
545. 24-08-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/26/11 - na usługi ochrony

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
546. 23-08-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/30/11 - na zmodernizowanie sześciu kompletó ław twardych przeznaczonych do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
547. 22-08-2011

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/11A/11 na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR - oraz sterowania oświetleniem peronów dla stacji Gdańsk Główny

Pobierz dokumenty: wybór oferty
548. 11-08-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego”, znak: SKMMS-ZP/N/22/11

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu treść pytania złożonego w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi oraz załącznikami.

Pobierz dokumenty: Odpowiedź oraz załączniki
549. 08-08-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego”, znak: SKMMS-ZP/N/22/11

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu treść pytania złożonego w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi

Pobierz dokumenty: Odpowiedz na pytanie
550. 05-08-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego”, znak: SKMMS-ZP/N/22/11

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytania złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.