Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
551. 01-08-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/22/11 - na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla zadania pn. „Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego”

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
552. 28-07-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/11A/11 - na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Główny

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
553. 21-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na regenerację panewek zawieszenia silnika, znak: SKMMS-ZP/N/24/11

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytania złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi oraz zmodyfikowany projekt umowy.

 


554. 15-07-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/24/11 - na regenerację panewek zawieszenia silnika

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
555. 14-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację EOR dla stacji Gdańsk Główny - oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Główny znak: SKMMS-ZP/N/11/11

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytanie złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
556. 14-07-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TR\303\223JMIE\305\232CIE Sp. z o.o. z siedzib\304\205 w Gdyni, ul. Morska 350 A og\305\202asza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/23/11 - na napraw\304\231 wg czynno\305\233ci P4 samoczynnych nastawiaczy klock\303\263w hamulcowych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
557. 13-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów i smarów znak: SKMMS –ZP/N/19/11

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytania złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
558. 13-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów i smarów znak: SKMMS –ZP/N/19/11

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytanie złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
559. 13-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację EOR dla stacji Gdańsk Główny – oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Główny znak: SKMMS –ZP/N/11/11

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytanie złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
560. 12-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów i smarów znak: SKMMS –ZP/N/19/11

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytania złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na kolejne pytania

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.