Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
581. 01-04-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/03/11 - na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych

Pobierz dokumenty: ogłoszenie o zamówieniu
582. 28-03-2011

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/06/11

Pobierz dokumenty: wybór oferty
583. 22-03-2011

dot. przetargu nieograniczonego na modernizację taboru serii EW-58 i EN-57   znak sprawy: SKMMS-ZP/N/36/10

Pobierz dokumenty: wybór oferty
584. 15-03-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania „Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, odc. Sopot – Gdynia Grabówek” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
585. 15-03-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie naprawy rewizyjnej ram  wózków oraz zestawów kołowych do taboru kolejowego serii EN57 i EN71

586. 15-03-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie sprzedaży podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

587. 10-03-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/06/11 - na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
588. 08-03-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/04/11 - na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania "Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia, odc. Sopot - Gdynia Grabówek"

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
589. 04-03-2011

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/62/10 – czyszczenie elektrycznych zespołów trakcyjnych

Pobierz dokumenty: wybór oferty
590. 04-03-2011

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja przystanku SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” – znak postępowania SKMMS-ZP/N/59/10

Pobierz dokumenty: wybór oferty

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.