Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
681. 04-05-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
682. 27-04-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest naprawa główna wózka motrowego WM-15A

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
683. 26-04-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/02/10 na usługi utrzymania porządku i czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz w budynkach na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: wybór oferty
684. 26-04-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż podróznym biletów kartkowych i z kas elektronicznych fisklanych typu rpos oraz Legitymacji Seniora według oferty PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.

Dokumentacja Przetarg

 

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dokonała wyboru ofert w postępowaniu na sprzedaż biletów i legitymacji seniora dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Szczegółowe informacje:

WYBÓR OFERTY

685. 30-03-2010

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/02/10 – utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach osobowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz w budynkach na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
686. 24-03-2010

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż biletów i legitymacji seniora dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., znak postępowania SKMMS-ZP/N/01/10

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

687. 10-03-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/02/10 - na utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach osobowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz w budynkach na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
688. 09-03-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/07/10 - na sukcesywne dostawy źródeł swiatła

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
689. 04-03-2010

dot. wybór oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/50/09 – przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Wrzeszcz

Pobierz dokumenty: wybór oferty
690. 04-03-2010

dot. wybór oferty - przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/52/09 na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR - oraz sterowania oświetleniem peronów dla stacji Sopot i Gdańsk Oliwa

Pobierz dokumenty: wybór oferty

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.