Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
651. 08-07-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości w budynku administracyjno-socjalnym C-3 na stacji postojowej Gdynia Cisowa

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
652. 05-07-2010

dot. negocjacji z ogłoszeniem znak: SKMMU-ZP/NZO/38/09 na opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu kadrowo-płacowego

Pobierz dokumenty: wybór oferty
653. 05-07-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest regeneracja części rozjazdowych linii kolejowej nr 250 przez napawanie

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
654. 03-07-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przedłużenie linii nr 250 i budowę przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
655. 22-06-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Tr\303\263jmie\305\233cie Sp. z o.o. og\305\202asza przetarg nieograniczony, kt\303\263rego przedmiotem jest dostawa 40 sztuk kasownik\303\263w biletowych do bilet\303\263w jednorazowych kartkowych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
656. 11-06-2010

dot. wybór oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/46/09 – modernizacja peronu Gdańsk Politechnika

Pobierz dokumenty: wybór oferty
657. 11-06-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
658. 10-06-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej oraz odzieży identyfikacyjnej szytej na miarę

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
659. 09-06-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy panewek zawieszenia silnika P i PK

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
660. 12-05-2010

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU-ZP/N/11/10 na naprawę główną wózka motorowego WM-15A dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.