Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
391. 20-03-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych - znak: SKMMS–ZP/N/06/13

W związku z rozstrzygnięciem Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 412/13) Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

392. 19-03-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/10/13 na sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
393. 18-03-2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

 

W związku z uwzględnieniem w całości zarzutów zawartych w odwołaniu z dnia 5 marca 2013 r., Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamowieniu, zgodnie z żądaniem odwołującego

394. 15-03-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych - znak: SKMMS–ZP/N/06/13

395. 07-03-2013

Dotyczy: przetarg nieograniczony – sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych - SKMMS-ZP/N/04/13

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
396. 06-03-2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

Pobierz dokumenty: odwołanie
397. 05-03-2013

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/08/13 na sukcesywne dostawy części zamiennych do elektrycznych zespołów trakcyjnych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
398. 01-03-2013

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/12 na ochronę osób i mienia w pociągach SKM na trasie Tczew - Słupsk

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania, modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz dokumenty: dokumentacja
399. 28-02-2013

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/33a/12 na dostawę dwóch wózków elektrycznych platformowych

Pobierz dokumenty: Dokumetacja przetargowa
400. 27-02-2013

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/12 na ochronę osób i mienia w pociągach SKM na trasie Tczew - Słupsk

Zamawiający przedstawia w załączeniu pismo z informacją o przesunięciu terminu składania ofert, modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Pobierz dokumenty: dokumentacja

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.