Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
21. 08-11-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana kół na nowe i przetoczenie tarcz hamulcowych - znak postępowania:SKMMU.086.54.18

 

Otwarcie ofert: 16 listopada 2018 r.

22. 31-10-2018

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony

na  modernizację rozjazdu krzyżowego 49E1 nr 101 na stacji Gdynia Cisowa Postojowa, polegająca na wymianie na nowy rozjazd tego samego rodzaju typu ciężkiego 60E1

-znak: SKMMU.086.53.18

Data otwarcia ofert: 09.11.2018 roku.

 

23. 17-10-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn:

1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek ( Zadanie nr 1)

2.Modernizacja przystanku osobowego  SKM Gdynia Leszczynki ( Zadanie nr 2)

3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo ( Zadanie nr 3)

-SKMMU.086.32.18

Data otwarcia ofert: 11.12.2018 roku.

 

Informacja z otwarcia ofert_12.12.2018 roku.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania_03.01.2019 r.

 

24. 16-10-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony

na zamontowanie układów napędowych oraz sterowania drzwiami automatycznymi w ezt typu EN-57-1102, -1826 i EN71-052 produkcji ZORIN oraz systemu informacji pasażerskiej produkcji PIXEL w ezt typu EN57-1102

-SKMMU.086.50.18

Data otwarcia ofert: 24.10.2018 roku.

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Data otwarcia ofert: 29.10.2018 roku.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ_25.10.2018 r.

 

Inforamcja z otwarcia ofert z 29.10.2018 r.

Wybór oferty_02.11.2018 r.

25. 10-10-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos - znak postępowania: SKMMU.086.38.18

Data otwarcia ofert: 14.11.2018 roku.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ z 06.11.2018 roku

Sprostowanie ogłoszenia z 06.11.2018 roku

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.11.2018 r.

Zmiana terminu składania ofert i otwarcia - na dzień 23.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert_ 26.11.2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dot. Zadań-6,7,10-12, 15-19_28.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. Zadan 1-5,8,9,13,14_11.01.2019 r.

 

26. 28-09-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana kół i przetoczenie tarcz hamulcowych - znak postępowania:SKMMU.086.43.18

 

Otwarcie ofert: 05 października 2018 r.

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
27. 13-09-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest modernizacja układu torowego na stacji Sopot, linia kolejowa nr 250, poprzez wymianę rozjazdów nr 53 i 54 oraz naprawę łącznika torowego pomiędzy rozjazdami nr 52 i 53 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.44.18

 

Otwarcie ofert: 21 września2018 r.

 

28. 10-09-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym C-3 przy ul. Morskiej 350A w Gdyni oraz na terenie przyległym dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.24.18

 

Otwarcie ofert: 18 września2018 r.

29. 05-09-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, ręczników (Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.36.18

 

Otwarcie ofert: 19 września2018 r.

30. 23-08-2018

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana podkładów drewnianych i szyn w torach głównych zasadniczych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.35a.18

 

Otwarcie ofert: 31 sierpnia 2018 r.

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.