Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
491. 25-01-2012

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/01/12 na sukcesywne dostawy obuwia

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
492. 20-01-2012

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/40/11 na wydawanie posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających pracownikom Zamawiającego

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu treść odpowiedzi na pytanie zadane w toku postępowania, modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikację ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz dokumenty: Dokumentacja
493. 18-01-2012

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/11 na naprawę rewizyjną 3 ezt typu EN57

Pobierz dokumenty: wybór oferty
494. 17-01-2012

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/59/11 na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, ręczników oraz rękawic roboczych

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
495. 13-01-2012

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/51/11 na sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty
496. 04-01-2012

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 22 sztuk ramp dla niepełnosprawnych - znak: SKMMS–ZP/N/29/11

 

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej. W związku z tym modyfikacji ulega treść §1 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) na następującą:

„3. Wymiary rampy -  954 mm x 1005 mm.”

497. 03-01-2012

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/11 na naprawę rewizyjną 3 ezt typu EN57

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku "Specyfikacja czynności dodatkowych podczas naprawy czwartego poziomu utrzymania - P4"

W pkt 3 zmienia się numer ezt serii EN 57 z 1138 na 1827

498. 02-01-2012

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/29/11 na dostawę i montaż 22 sztuk ramp dla niepełnosprawnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
499. 30-12-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/40/11 na wydawanie posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających pracownikom Zamawiającego


Zamawiający przedstawia w załączeniu treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz dokumenty: SIWZ
500. 29-12-2011

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/54/11 na naprawę rewizyjną 3 ezt typu EN57

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania wraz z treścią pytań oraz przedstawia modyfikację projektu umowy

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.