Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
561. 07-07-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę olejów i smarów znak: SKMMS –ZP/N/19/11

 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu pytania złożone w toku postępowania wraz z treścią odpowiedzi.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
562. 06-07-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/11/11 - na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR oraz sterowania oświetleniem peronu dla stacji Gdańsk Główny

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
563. 01-07-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/19/11 - na sukcesywne dostawy olejów i smarów do do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
564. 17-06-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/18/11 - na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
565. 16-06-2011

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres dwóch lat od daty udzielenia zamówienia znak: SKMMS –ZP/N/12/11

566. 15-06-2011

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres dwóch lat od daty udzielenia zamówienia znak: SKMMS –ZP/N/12/11

567. 09-06-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/12/11 - na świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres dwóch lat od daty udzielenia zamówienia

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
568. 07-06-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/17/11 - na wykonanie czynności zgodnych z czwartym poziomem utrzymania 2 ezt wg DSU

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
569. 06-06-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/15A/11 - na remont tokarni podtorowej UGB - 150.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
570. 01-06-2011

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/16/11 - na dostawę 40 sztuk kasowników biletowych z zawieszeniem i zasilaniem dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.