Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
621. 09-12-2010

"PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/49A/10 - na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana"

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
622. 08-12-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/09a/10 na leasing operacyjny 120 sztuk terminali do mobilnej sprzedaży biletów

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
623. 06-12-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/50/10 na wykonanie przebudowy części pomieszczeń I piętra budynku biurowego PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni.

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
624. 06-12-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/36/10 na modernizację taboru serii EW-58 i EN-57

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedź na pytanie zadane w toku postępowania

 

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
625. 04-12-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/57/10 na naprawę rewizyjną dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych

Pobierz dokumenty: przetarg
626. 02-12-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/54/10 na sukcesywne dostawy wstawek hamulcowych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
627. 01-12-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/44/10 na wybór doradcy celem pozyskania finansowania dłużnego

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
628. 30-11-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/47/10 na usługi polegające na windykacji wierzytelności Zamawiającego

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
629. 29-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/49/10 na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na ostatnie pytania
630. 29-11-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/44/10 na wybór doradcy celem pozyskania finansowania dłużnego

 

W związku z opracowywaniem odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert odbedzie się tego samego dnia o godzinie 11.00

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.