Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
641. 08-11-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/49/10 - na modernizację peronu SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

642. 26-10-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/43/10 na usługi ochrony

Pobierz dokumenty: wybór oferty
643. 26-10-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/52/10 - na dostawę bonów towarowych

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
644. 15-10-2010

dot. przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/43/10 - na usługi ochrony

 

Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania:

Pobierz dokumenty: Odpowiedzi na pytania
645. 12-10-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/43/10 - na usługi ochrony

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetrgowa
646. 30-09-2010

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/41/10 – przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Główny

Pobierz dokumenty: wybór oferty
647. 30-09-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/13/10 na budowę linii światłowodowej

Pobierz dokumenty: wybór oferty
648. 20-09-2010

dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu SKMMS-ZP/N/41/10 - "Przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Główny"

Pobierz dokumenty: odpowiedź na pytanie
649. 17-09-2010

Dotyczy: postępowania SKMMS - ZP/N/16/10 – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przedłużenie linii kolejowej nr 250 i budowę przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście

Pobierz dokumenty: wybór oferty
650. 16-09-2010

Dotyczy: pyta\305\204 do SIWZ w post\304\231powaniu SKMMS - ZP/N/41/10 \342\200\223 \342\200\236Przebudowa stacyjnych urz\304\205dze\305\204 sterowania ruchem kolejowym na stacji Gda\305\204sk G\305\202\303\263wny"

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.