Archiwum - Strona 3 z 46

Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie modernizacji istniejących radiotelefonów [znak: SKMMU.086.41.22]

Czytaj więcej
Przetargi

Wykonanie naprawy podzespołów, obejmujące trzy zadania. Numer referencyjny: SKMMU.086.39.22

Czytaj więcej
Przetargi

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno–ruchowej producenta podzespołu 2 kompletów układów hamulcowych produkcji IPS „TABOR” w Poznaniu. Znak sprawy: SKMMU.086.29.22

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy formalno-prawnej wraz z koncepcją techniczną na rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej obiektu A-13 na stacji Gdynia Cisowa Postojowa.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy formalno-prawnej wraz z koncepcją…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony: „Modernizacja sieci trakcyjnej – sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejących konstrukcji wsporczych, znak: SKMMU.086.30.22.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania inwestycyjnego na sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystanku służbowego w torze nr 502 w km 28,950 linii kolejowej nr 250 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. [sprawa: SKMMU.086.37.22]

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywne dostawy naturalnej wody pitnej (źródlanej lub mineralnej – nisko lub średnio zmineralizowanej), w butelkach bezzwrotnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., znak sprawy: SKMMU.086.21.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest zakup i sukcesywne dostawy naturalnej wody…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, materiałów biurowych oraz materiałów do poligrafii (3 zadania) znak sprawy: SKMMU.086.34.22

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu Sali konferencyjnej w systemie ALU.

Czytaj więcej
Przetargi

Pprzetarg nieograniczonego na usługi doradztwa energetycznego dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.20.22

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w oparciu o Projekt Wykonawcy pn. "Remont pomieszczeń magazynu w budynku A-1 w celu adaptacji na biuro na terenie SKM Gdynia Cisowa Postojowa".

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu POS- w pięciu lokalizacjach [SKMMU.086.33.22]

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego – 9.525 szt. żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-B-380, znak sprawy: SKMMU.086.32.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „sukcesywna dostawa do siedziby…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna” Znak: SKMMU.086.27.22

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu poziomu utrzymania P4 drezyny DH.350.11 nr 16 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., znak sprawy: SKMMU.086.24.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie przeglądu poziomu utrzymania P4…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Dostawę stanowiska do badania charakterystyk zderzaków kolejowych oraz dostawę fabrycznie nowych sprężarek do taboru kolejowego- 10 szt. (dwa zadania) [SKMMU.086.23.22]

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wymianę zestawów komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z dokonaniem konfiguracji oprogramowania systemu ILTOR-2 wraz z prawem opcji - znak: SKMMU.086.16.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zestawów komputerowych urządzeń sterowania ruchem…

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych polegających na naprawie okładzin ścian zejścia do przejścia pod torami Gdynia Cisowa

Czytaj więcej
Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych polegających na naprawie stropu w części handlowo- kasowej części przejścia pod torami Gdańsk Żabianka AWFiS.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych polegających na naprawie stropu w…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wymianę lin nośnych - Zadanie nr 1, wymianę przewodów jezdnych – Zadanie nr 2 oraz modernizację podwieszeń – Zadanie nr 3 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., znak sprawy: SKMMU.086.14.22

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wymiana lin nośnych - Zadanie nr 1,…

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO